loading

ज्योतिष सेवा

  • Home
  • ज्योतिष सेवा
  • Vadic birth chart(चिना टिप्पण बनाउने)
  • Life prediction (फलादेश गर्ने)
  • Birth chart comparatively (वर बधु गुणमेलान गर्ने)
  • विभिन्न ज्योतिषीय योगहरुको विश्लेषण गर्ने
  • विभिन्न योग जनित समस्या हरुको उचित समाधान गर्ने र परामर्श दिने
  • विभिन्न वैदिक तथा लौकिक कर्महरुको
  • मुहूर्त निर्धारण गरि कर्म सम्पादन गराउने
X