प्रकृती जस्तै हाम्रो शरिर पञ्चतत्वात्मक रहेकोले चाहेर पनि नचाहेर पनि नवग्रहको प्रभाव परिरहन्छ यस कारण नवग्रह शान्तिको लागि र जीवनभरी सुख, शान्ति र ऐश्वर्य प्राप्तिका लागि जन्मोत्सव नवग्रह पूजा गरिन्छ । यस भित्र यो पूजाका लागि चाहिने सवै सामग्रीहरु उपलब्ध छन् ।

प्रकृती जस्तै हाम्रो शरिर पञ्चतत्वात्मक रहेकोले चाहेर पनि नचाहेर पनि नवग्रहको प्रभाव परिरहन्छ यस कारण नवग्रह शान्तिको लागि र जीवनभरी सुख, शान्ति र ऐश्वर्य प्राप्तिका लागि जन्मोत्सव नवग्रह पूजा गरिन्छ । यस भित्र यो पूजाका लागि चाहिने सवै सामग्रीहरु उपलब्ध छन् ।

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “नवग्रह, जन्मोत्सवको सामग्री”

Your email address will not be published. Required fields are marked *