१६ संस्कार भित्रको नामाकरण संस्कार महत्वपूर्ण संस्कार (कर्म) हो । जन्मबाटै जीवनको सुरुवात हुने भएर पनि यो संस्कार अत्यावश्यक मानिन्छ । यस पूजा प्याकेट सामाग्रीमा यो संस्कारका लागि चाहिने सबै सामग्री प्राप्त छन् ।

१.भलायो
२.कालो धागो
३.पञ्चगव्य
४.अबिर
५.केशरी
६.सिन्दूर
७.श्रीखण्ड
८.अष्ट सुगन्ध
९.जजन्का
१०. रक्षाबन्धन
११.रायोसस्र्यूं
१२. कुशको सामग्री औठी पवित्र , टुक्रा
ब्राह्मण
१३ जौ
१४. तिल
१५.लाजा
१६.बाटेको धूप
१७. बत्ती
१८. अगरबत्ती
१९.कप
२०. कपास
२१.तुलसी पत्र
२२. पञ्चपल्लव
२३. सबौषधी
२४. पञ्चरत्न
२५. सप्तमृत्तिका
२६. जनै
२७. सुपारी
२८.ल्वाङ्ग सुकुमेल
२९. पीताम्बर
३०रातो सेतो ध्वजा कपडा
३१. रातो सेतो कपडा

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “नामाकरण (न्वारन) सामग्री”

Your email address will not be published. Required fields are marked *