कुनै पनि भवन वा भौतिक संरचनाको दीर्घकालिन उपयोग एवं वास्तुदोष निवारणको लागि शिलान्यास पूजा गरिन्छ । शिलाको न्यास वा संस्कार गर्नु नै शिलान्यास हो । यस्तो महत्वपूर्ण कार्यको लागि पूजा सामग्री केहि पनि त्रुटी नहोस भनि तयार गरिएको यस पूजा सामग्री सुलव र शास्त्रिय छ ।

कुनै पनि भवन वा भौतिक संरचनाको दीर्घकालिन उपयोग एवं वास्तुदोष निवारणको लागि शिलान्यास पूजा गरिन्छ । शिलाको न्यास वा संस्कार गर्नु नै शिलान्यास हो । यस्तो महत्वपूर्ण कार्यको लागि पूजा सामग्री केहि पनि त्रुटी नहोस भनि तयार गरिएको यस पूजा सामग्री सुलव र शास्त्रिय छ ।

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “शिलान्यास (भूमी) पूजा सामग्री”

Your email address will not be published. Required fields are marked *