जीवन जीउन होस् या कुनै कर्म गर्न घर या भवनको आवश्यकता पर्दछ । यस्तो भवन चीरस्थायी, लाभदायी अनि ऐश्वर्य प्रदायक होस् भन्नका लागि र घर वा भवनमा आउने नकारात्मक तरंग निवारणको लागि रुदी, वास्तु आदि पूजा विधि सम्मत गरिनु पर्छ । यसले वास्तु दोष समेत निवारण गरि शान्ति प्राप्त गराउँदछ । यस पूजामा चाहिने यथोपलब्ध सामग्री यहाँ उपलब्ध छन् ।

जीवन जीउन होस् या कुनै कर्म गर्न घर या भवनको आवश्यकता पर्दछ । यस्तो भवन चीरस्थायी, लाभदायी अनि ऐश्वर्य प्रदायक होस् भन्नका लागि र घर वा भवनमा आउने नकारात्मक तरंग निवारणको लागि रुदी, वास्तु आदि पूजा विधि सम्मत गरिनु पर्छ । यसले वास्तु दोष समेत निवारण गरि शान्ति प्राप्त गराउँदछ । यस पूजामा चाहिने यथोपलब्ध सामग्री यहाँ उपलब्ध छन् ।

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “घर पूजा (रुद्री, हवन, वास्तु) सामग्री”

Your email address will not be published. Required fields are marked *