loading

नवग्रह

  • Home
  • नवग्रह
नवग्रहले प्रत्येक व्यक्तिको जीवनमा प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्षरूपमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको हुन्छ । जन्म कुण्डलिको आधारमा र हाल चलि रहेको दशा अन्तरदशाको आधारमा शुभ र अशुभ कर्महरूको परिणाम प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्षरूपमा दिइरहेका हुन्छन् । तसर्थ कुण्डली अनुसार जन्म समयमा ग्रहको अवस्था हाल दशा अन्तरदशाको आधारममा शुभ र अशुभ परिणामको जानकारी लिएर थप सकारात्मक ऊर्जा प्रदान गर्न ग्रह जपले सहयोग गर्दछ ।

नोटः Astrorurda.com मा ग्रहजप बुक गर्नु अघि विशोषज्ञ वैदिक ज्योतिषसँग परामर्श लिन सक्नुहुनेछ । सोही अनुरूप यज्ञ अनुष्ठान सञ्चालन गर्नु परेमा तथा वैदिक गुरुहरू आवश्यक परेमा हामीहरूलाई इमेल वा फोन गर्नुहोला । तपाईँहरूके सेवामा AstroRudra सदैव तत्पर रहन्छ ।
X